Disen gårds åpen Kanvas- barnehage-6
Disen gård Åpen Kanvas- barnehage-sosialt ved bordet
Disen gård Åpen Kanvas- barnehage-måltid
fokusområder fremhev

Disen Gård Åpen Kanvas-barnehage

Fakta om Disen Gård Åpen Kanvas-barnehage

Disen Gård Åpen Kanvas-barnehage holder til i en gammel gård fra 1831. Gården har røtter helt tilbake til jernalderen.

Åpen barnehage er ett  tilbud til barn og foresatte som ønsker samvær med andre barn. Åpen barnehage har åpent fire dager i uken. Selve gården er ett flerbruks-hus og lokalene blir utleid som selskapslokale på ettermiddagene, kvelder og på helgebasis. Barnehagen ligger i ett rolig villaområde, innerst i en blindvei.

Åpen barnehage er ett gratis tilbud, men vi selger kaffe/te, frukt, yoghurt, smoothie, og middags-glass. Hver torsdag selges også hjemmelagd varmmat. NB: Vi har dessverre ikke mulighet for å ta imot betaling med kort, men vi har vipps og har også muligheter for å ta imot kontanter.

 

Vanligvis har vi plass til 25 barn hver dag, og vi er ett by-omfattende tiltak, her gjelder «første mann til mølla».

Åpen barnehage har åpent mandag til og med torsdag fra 09.15-13.45.

Disen gård Kanvas-barnehage - Åpen barnehage
Fakta om Disen Gård Åpen Kanvas-barnehage

De ansatte er:

  • Daglig leder: Birgit Somby
  • Barnehagelærer: Ivana Lantova Wiulsrød
  • Vikarer: Karin Marie Johansen

Våre mål 2021/22:

Disen Gård Åpen Kanvas-barnehage bygger sin faglige plattform på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og stiftelsen Kanvas sin pedagogiske plattform.

LEK

Lek er barnets viktigste aktivitet. Og få delta i lek og få venner, er grunnlaget for barns trivsel i barnehagen. Leken danner rammer for å utforske og bearbeide inntrykk. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrene omgivelser (barnehageloven §2 barnehagens innhold).

Barna skal oppleve å bli tatt på alvor ved at personale både er lyttende og nysgjerrige på hva barna er opptatt av. Vi på Åpen barnehage legger også til rette for gode relasjoner barn-barn og også for voksne. Vi voksne skal være gode rollemodeller i samspill med barn og foreldre.


OVERGANG FRA ÅPEN BARNEHAGE TIL «VANLIG» BARNEHAGE

Våre erfaringer fra åpen barnehage har vist at tidlig kontakt med andre voksne og jevnaldrende barn har stor betydning for barnets samspillferdigheter som letter overgangen til «vanlig» barnehage.

Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring, og etablering av vennskap.

Vi på Åpen barnehage tilrettelegger for gode læringsarenaer. Vi er bevisst på bruken av de ulike rom vi har tilgjengelig for lek, konsentrasjon og fysisk utfoldelse.

På åpen barnehage skal personalet sørge for barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Fokusområder 2021/22

Våre fokusområder dette året vil være:

Sangsamlinger:

Barna skal få oppleve gleden av å delta i den musikalske verden. Vi ønsker å fokusere på kjente barnesanger, rim, regler og ulike rytmer. Enkelte dager bruker vi rytme-instrumenter og tromme. Såpebobler, stor fallskjerm, lys-egg og dukker er også populært. Der vi direkte stimulere bruk av alle sansene hos de minste barna.

Noen ganger har vi stor fellessamling med barnehagebarna og barna på åpen.

Gjennom dette skaper vi et språkstimulerende miljø ved å oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere ved hjelp av språk og sang. Det er også rom for at foreldre er delaktig og bidrar i samlingene.

De som ikke ønsker å være med på sangsamling, kan vente i ett annet rom.

Fysisk miljø som fremmer barnas utvikling:

Barnehagen har arealer og nok utstyr til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanse-erfaring og mulighet for læring og mestring. Utforming av det fysiske miljøet gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring. Vi har daglig tilgang til barnehagens motoriske rom, og enkelte dager er vi ute i hagen.

 

Tilleggsopplysninger:

· Vi fokuserer på munterhet som en del av samværet for både store og små. Humor og glede «krydret» med tull og tøys, synes vi, skaper en arena der man lettere kan «være seg selv og slappe av»

· Åpen barnehage er også en møteplass i nærmiljøet, hvor nettverk skapes mellom voksne og barn.

· Foreldre kan få støtte og veiledning, og dele erfaringer med hverandre og fagpersoner.

· Vi har sangsamlinger hver dag. Noen ganger har vi stor felles-samling med barna på ”åpen og ”vanlig” avdeling.

· Vi kildesorterer, hjelp oss med dette.

· Åpen barnehage er et gratis tilbud.

· De som vil kan feire barnas bursdag, barna får krone og egen bursdags-samling.

· Daglig selger vi kaffe, te, frukt, yoghurt, smoothie og barnemat på glass

Hver torsdag selger vi hjemmelagd varmmat, som oftest suppe.

· Vi har ikke bankterminal men det er mulig å bruke vipps og kontanter.

VIKTIG: Disen Gård blir også brukt som selskapslokale, vi må rydde lokalet hver dag, og vi oppfordrer alle om å hjelpe oss med dette.

 

VI HOLDER STENGT I ROMJULEN OG I PÅSKEN.